#sejarah-wakaf

Tantangan Wakaf dan Belajar dari Sejarah Wakaf di Mesir

Saturday, 13 Feb 2021 12:36 WIB

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Syafiq A Mughni menyampaikan bahwa banyak tentangan wakaf tunai di Indonesia. Untuk dijadikan pelajaran bersama, ia juga menceritakan sejarah wakaf...

Siapakah Perintis Lembaga Wakaf Pertama?

Saturday, 23 Nov 2019 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di dalam peradaban Islam, organisasi filantropi sudah berdiri sebelum abad pertengahan. Lembaga ini dibangun pada masa Dinasti Abbasiyah. Sayyi dah Syaghab, ibunda Khalifah Abbasiyah, al-Muq tadir...

Kebijakan Wakaf

Wednesday, 23 Jan 2019 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jalannya praktik wakaf juga berkaitan dengan politik kenegaraan. Misalnya, ketika Raja Shalih bin al-Nasir mewakafkan hartanya untuk sarana di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Termasuk di antaranya...

Asal-Usul Wakaf dalam Islam

Wednesday, 23 Jan 2019 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam kitab suci Alquran, perintah tentang shalat hampir selalu diiringi imbauan berzakat. Maknanya, ibadah personal mesti disusul dengan ibadah sosial seorang Muslim. Salah satu bentuknya adalah...

Wakaf dalam Catatan Sejarah Peradaban Islam

Monday, 24 Dec 2018 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqf yang berarti menahan, mengekang, menghentikan.  Sehingga, wakaf dapat didefinisikan: menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan...

Khalifah al-Ma'mun Pelopori Pembentukan Badan Wakaf

Friday, 14 Oct 2016 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Ahmad Zaki dalam Wakaf Pengurusan dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Malaysia, Khalifah al-Ma'mun adalah individu pertama yang mengemukakan ide pembentukan badan-badan wakaf untuk pembiayaan...

Khalifah Umar Perkenalkan Institusi Pendidikan Wakaf

Friday, 14 Oct 2016 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Nabi Muhammad SAW mendirikan konstruksi Masjid Quba dengan dana wakaf dan Masjid al-Nabawi di atas tanah wakaf dengan berbagai fungsi termasuk pusat penyebaran ilmu dan dakwah....

Awal Mula Wakaf dan Pertanyaan Umar bin Khattab

Friday, 14 Oct 2016 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakaf berarti menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga...

Sejarah Wakaf (2-habis)

Friday, 14 Sep 2012 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Pada adab kedua Hijriah, umat Islam mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis...

Sejarah Wakaf (1)

Friday, 14 Sep 2012 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Wakaf merupakan salah satu ibadah sunah yang dilakukan seorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Menurut John L Esposito dalam Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, ide wakaf...

Sejarah Wakaf

Monday, 21 Mar 2011 06:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, Allah SWT....

Bagaimana Pengelolaan Wakaf di Era Dinasti-Dinasti Islam?

Friday, 18 Mar 2011 07:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tata cara pengelolaan wakaf dalam Islam telah diatur berdasarkan Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Harta wakaf, menurut ajaran Islam, hanya diambil manfaatnya, sementara barang asalnya harus...