9 Amalan Nabi Muhammad Memuliakan Ibadah Haji

Jumat , 25 Dec 2020, 06:50 WIB Reporter :Ali Yusuf/ Redaktur : Ani Nursalikah
9 Amalan Nabi Muhammad Memuliakan Ibadah Haji
9 Amalan Nabi Muhammad Memuliakan Ibadah Haji

Ketujuh, Nabi berdiam lama di mas Masy'ril Haram Bukit Quzah di Muzdalifah untuk berdzikir dan memohon perlindungannya serta tunduk di hadapan nya. Hal ini demi menjalankan firman Allah SAW dalam surat al-Baqarah ayat 198.

 

Terkait

"Tak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari arah rumah berdzikirlah kepada Allah di Masy'ril Haram (Bukit Quzah di Muzdalifah) untuk berzikir dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu dan sesungguhnya sebelum itu kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Kedelapan, Nabi Muhammad memakai wangi-wangian mengunjungi Masjidil Haram pada hari nahr yakni setelah dia melakukan tahallul awal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah ra.

"Aku memakaikan wewangian untuk Rasulullah dari Mina sebelum mengunjungi Masjidil Haram."(HR Ibnu khuzaimah).